Afgiftesystemen

Slim, zuinig & milieubewust

 

Maar liefst 40% van het energiegebruik vindt plaats in gebouwen. De bouwsector heeft daarmee een flink aandeel in de opwarming van de aarde. Bovendien laat de bouwsector een veel te zware voetstap achter op aarde. Om de CO2-uitstoot terug te dringen, moeten we minder fossiele brandstoffen gebruiken. Daarnaast moeten we eco-effectieve producten gebruiken binnen een gesloten kring: cradle-to-cradle. 

MAGNUM Projectservices wil bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Unie en Nederland: minimaal 20% reductie van de uitstoot van broeikasgassen, 20% verbetering van de energiezuinigheid en 20% meer gebruik van duurzame energie. We kiezen voor een leefbare toekomst en dus voor duurzaam bouwen. Op alle fronten: binnen onze bedrijven én in de relatie met onze klanten.

Neem contact op